Mikael Jäger

Jeg er uddannet som statsautoriseret fysioterapeut. Jeg har altid haft flair for bevægeapparatet og dets mange fascinerende aspekter, både anatomisk og fysiologisk. Jeg er opvokset tosproget og har bl.a. gået på tysk folkeskole og på den internationale linje på Tønder Gymnasium. Udover at være klinikejer, er jeg fast tilknyttet den tidligere ligaklub, TM Tønder Håndbold Herre, som spiller 1. division håndbold. Jeg har igennem flere år haft et tæt samarbejde med Norbert Mommsen, som har sin egen klinik i Süderlügum og også er tilknyttet TM Tønder håndbold. Jeg har lært meget af arbejdet på en tysk klinik, f.eks. hvordan den passive behandling (Manuel terapi, massage, cupping) faciliterer den aktive behandling (genoptræning), og at de oftest supplerer hinanden. jeg vil derfor bibeholde denne vision om at både den passive og aktive behandling er essentiel for et godt resultat.